SENDER J. Bednarek i S-ka Spółka Jawna.

Plac Wolności 17.
56-500 Syców

Jarosław Bednarek
Tel. +48 530 440 598
j.bednarek@sender24.com

Jarosław Krywko
Tel. +48 530 442 784
transport@sender24.com

Oferta

Wyślij zapytanie o wycenę transportu

Przejdź do formularza wyceny

Zaufali nam

 • Zaufali nam
 • Zaufali nam
 • Zaufali nam
 • Zaufali nam
 • Zaufali nam
 • Zaufali nam

Sender na Facebooku

Transport materiałów niebezpiecznych - ADR

Usługi przewozowe w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych stanowią szczególny rodzaj świadczeń transportowych. Wymagają bowiem spełnienia określonych warunków i regulacji prawnych. Podstawą prawną dla przedsiębiorstw świadczących ten rodzaj usług jest Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, z dnia 30 września 1957 roku, ratyfikowana przez stronę polską w 1975 roku, nazywana w skrócie ADR.

Transport ładunków niebezpiecznych – czyli jakich?

Wyróżnić można 9 klas materiałów niebezpiecznych:

 • Klasa 1 –wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 – gazowe: sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem,
 • Klasa 3 – ciekłe i zapalne,
 • Klasa 4 – stałe zapalne, samozapalne oraz wytwarzające przy zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • Klasa 5 – utleniające i podtrzymujące palenie, nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6 – trujące, budzące odrazę lub zaraźliwe,
 • Klasa 7 – promieniotwórcze,
 • Klasa 8 – żrące,
 • Klasa 9 – inne substancje nie ujęte w tytułach poprzednich klas, a stwarzające podczas jazdy zagrożenie.

Zagrożenia związane z przewozem ADR

Transport towarów niebezpiecznych jest zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Szczególne ryzyko niosą ze sobą substancje lotne oraz ciekłe, które w przypadku uwolnienia mogą rozlewać się po powierzchni otoczenia (np. wnikając w grunt) lub parować.

Do najczęstszych przyczyn powstawania zagrożenia przy przewozie ADR zalicza się:

 • wykorzystanie opakowań i środków transportowych niezgodnych z wymaganiami ustawy ADR,
 • zły stan opakowań i jednostek ładunkowych,
 • zły stan techniczny dróg kołowych,
 • nieodpowiednie wyposażenie punktów przeładunkowych i zły stan techniczny infrastruktury oraz urządzeń przeładunkowych,
 • kolizje drogowe,
 • niewłaściwa organizacja transportu materiałów niebezpiecznych,
 • nieodpowiednie zabezpieczenie obiektów przeładunkowych.

Przewóz ADR – bezpiecznie, bo profesjonalnie

Oferujemy transport materiałów niebezpiecznych bazując na ogromnym doświadczeniu naszej załogi. Dysponujemy rozbudowaną flotą pojazdów i nigdy nie ignorujemy zasad bezpieczeństwa.

W ramach świadczonych usług oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie:

 • weryfikacji klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
 • określenia sposobu przewozu ADR z wyznaczeniem konkretnych jego warunków,
 • dobrania odpowiedniego pojazdu do charakteru przewożonego ładunku,
 • przygotowania dokumentacji wymaganej przez transport ADR.

Przy naszej flocie stosujemy odpowiednie oznakowanie, dzięki czemu uczestnicy ruchu drogowego wiedzą o charakterze przewożonych materiałów.